Şifremi Unuttum
Soru : Vakfın kurduğu üniversiteye yapacağımız bağış tutarını kurum kazancından indirebilir miyiz?

Soru : Şirketimizin aktifinde 1995 yılından bu yana kayıtlı fabrikalardan birini müştemilatıyla birlikte (arsa, bina, makine-teçhizat, demirbaş) komple peşin olarak satmayı düşünmekteyiz. Varlıkların tümü itibariyle (arsa, bina, makine-teçhizat, demirbaş) Kurumlar Vergisi Kanunu çerçevesinde taşınmaz satışı kazancı istisnasından ve KDV istisnasından faydalanabilir miyiz?

Soru : Şirketimiz için satın aldığımız binek otomobiline amortisman ayırabilir miyiz?

Soru : Gemi siciline kayıtlı gemimizi satmaktayız. Yapılan satış KDV ve kurumlar vergisine tabi olacak mı?

Soru : Yurt dışından bulunan bir firmadan internet hizmeti sağlamaktayız. Bu firmaya yaptığımız ödemeler üzerinden KDV hesaplanacak mı? Ayrıca yaptığımız ödemeler kurumlar vergisi kesintisine tabi mi?

Soru : Gerçek usulde gelir vergisi olan mükellefim vergi mükellefi olmayan şahıstan işlerinde kullanmak üzere araç kiralamak istemektedir. Ben sözleşme yaptırdım ve %18 kdv ve %20 gelir stopaj kesintisi yaparak karşı tarafa ödemesini yaptırdım. Stopajı muhtasar beyannameyle ödüyoruz , kdv 'yi 2 nolu KDV beyannamesi ile beyan edip ödüyor ve KDV  beyannamesinde indirim konusu yapıyorum. Bu konuda uygulamamız doğru mudur ?

Soru : Bir yabancı bankanın hisse senedi sahibinin bu senedi satması karşılığı elde ettiği gelir vergisine tabi midir?

Soru Mahalle camisimin altını cami derneğinden bir müşterim kiraladı stopaj kesintisi yapacak  mıyız?

Soru : Bir şahıs satmak amacı olmadığını beyan ederek, aynı ilde ve 7 farklı yerde özel konut inşaatı yaptırmaktadır, bu faaliyetine 1 yıl içinde farklı aylarda başlamıştır. Yapılanlar Ticari bir faaliyet midir? Vergi mükellefiyeti açtırılmalı mı? Konu hakkında aydınlatırsanız çok sevinirim.

Soru : Ltd.şirketinde %50 hisse sahip bir şahıs aynı zamanda anonim şirkette yönetim kurulu üyesidir. Bu kişi aynı zamanda bilir kişilik yapmaktadır. bu kişinin gelir vergisi beyanı hakkında kısaca bilgi verir misiniz.

Soru Serbest meslek faliyetimize son vermiş bulunmaktayız elimizde bulunan demirbaş vs kendi adımıza fatura edip kdv sini bildirim yapmamız gerekir mi?

Soru : Gerçek usul şahıs mükellefim mülkiyeti kendine ait olan bir işyerini kiraya veriyor. Kiralayan şirket firma stopaj kesintisi yaparak % 20 gelir vergisi mi ödeyecek. Yoksa biz aldığımız kira karşılığı olarak fatura mı keseceğiz. Bu geliri yurtiçi satışlar olarak mı göstereceğiz. KDV oranı ne olacak?

Soru : Mükellefim olan bir limited şirket yurt dışında şube açtı. Bunun için karar defterine karar aldık.Yurt dışında açılan bu şubeyi, yurt içinde bildirmemiz gereken kurumlar var mıdır, neleridir? Nasıl bir yol izlememiz gerekiyor?

Soru : Firmamız ordu evinde bir yemek düzenlemiştir,ancak bilindiği gibi ordu evleri V.U.K 173 maddesi gereğince gelir ve kurumlar vergisinden muaftır.Dolayısıyla yapmış olduğumuz harcama tutarı 22.000TL'dir.Bu harcamayı form BA 'larda bildirme zorunluluğumuz nedir?

Soru : Limited şirketlerde sermaye arttırımı yapıldığında nakit olarak taahhüt edilen tutar bankadan yatmak zorunda mı?

Soru : Limited Şirket bünyesine,şirket işlerinde kullanılmak üzere bir adet binek ve bir adet ticari araç alınacak. Araçlara ödenen KDV tutarını nasıl indirmemiz gerekir?

Soru :  Anonim şirket 150 m2 nin üzerinde konut alımı yapmak istiyor. Bu alınan konutu :
1-Misafirhane veya şirket genel müdürünün oturması için kullanacak.
2- Alınan konuta ait faturada gösterilen KDV indirim konusu yapılır mı?
3-İlerideki bir tarihte (730 günü geçtikten sonra) satılırsa KDV ve kurumlar vergisi  açısından durumunu açıklayabilir misiniz?

Soru : KDVK’nın 13/a kapsamında istisna belgesi alan mükellef deniz taşıma aracını hiç işletmeksizin veya kiraya vermeksizin ihraç etmişse istisna kapsamında kabul edilebilir mi?


Soru : Yurtdışındaki firmaya Türkiye’de (forex işlemler)internet üzerinden hizmet veriyoruz ve yurtdışındaki firmaya faturayı kdv li olarak kesiyoruz. 1 nolu kdv beyanıyla da yurtiçi satışlarda beyan ediyoruz.İşlem doğru mudur?


Soru :
Ramazan ayında firmaların çalışanlarına erzak yardımında bulunması halinde direkt olarak gider yazılmadığını gelir vergisi ve damga vergisine tabi tutuluyor.Ama firma çalışanları dışında yardıma ihtiyacı olanlara erzak yardımında bulunursa nasıl muhasebeleştirebiliriz?


Soru : İmalat atıkları sonrasında ortaya çıkan hurdaları kısmi istisna kapsamında satıyoruz. Bunlarla ilgili olarak daha önce İndirdiğimiz Kdv yi malın maliyetine atarak İlave Kdv ye ekleyerek ödememiz gerekir mi?


Soru :
Transit ticarete ilişkin alış ve satısı KDV ve BA/BS formlarında göstermedik. Geçici vergi beyanında, gelir tablosunda satış olarak gösterdiğimiz zaman, vergi dairesi KDV beyannamesindeki satış rakamı ile gelir tablosundaki satış rakamının uyuşmaması nedeniyle bir karşılaştırma yapıyor mu ve fark gördüğü zaman nasıl bir uygulama yapıyor?

Soru : Kira ödemeyen aylarda stopaj beyan edilmek zorunda mı? Bu durum 1.sınıf firmalar, 2. sınıf firmalar ve serbest meslek faaliyetinde bulunanlarda farklılık gösterir mi?

Soru : Gayrimenkul sermaye iradı beyanında, TOKİ konutları için ödenen taksit ödemeleri, gerçek gider yönteminde gider yazılabilir mi?

Soru : Bazen müşterilerimize numune vs. amaçlı bedelsiz mal gönderiyoruz. Bedelsiz teslim faturası hakkında bilgi rica ediyorum Yasal mevzuat, fatura şekli, KDV durumu vs.

Soru : Yıllara yaygın inşaat işi yapan bir şirket bina ve işyeri yapıyor. Bu inşaatlarda kullandığı kum, çimento, demir, tuğla vb. inşaat maliyetinin KDV’lerini beyan etmeyip inşaatın maliyetine ekleyebilir mi? Bununla ilgili bir tebliğ var mıdır? KDV indirim konusu yapılmalı mıdır? Devreden KDV, inşaatın bitiminde iade istenebilir mi?

Soru : Tasfiye halindeki limited şirketin bilançosunda şu anda kasa ve sermaye var. Şirket, kurulduğu yıl olan 1998 yılından itibaren hiç kar dağıtmamış ve yedek akçe de ayırmamıştır. Karlar ve enflasyon düzeltmesi ile oluşan olumlu sermaye farkı da sermayeye ilave edilmiştir. 2010 yılı içinde bu şirketin tasfiyesini nasıl tamamlayabiliriz?

Soru : Beş on yıl gibi uzun süre önce kurulmuş sanayi sitesi Kooperatifi olarak KDV ve Kurumlar Vergisi mükellefiyiz. Gayri faal durumda beyannameleri veriyoruz. Şimdi ise çok hissedarlı bir arsa tedariki yapıp, yakında inşaata başlayacağız. Alacak olduğumuz arsa bedeli, tüm hissedarlara ayrı ayrı ödenecek. Arsa bedeli olarak bir hissedara yapacağımız ödeme için gider pusulası mı düzenleyeceğiz? Düzenlediğimiz gider pusulasında KDV hesaplayıp sorumlu sıfatıyla mı ödeyeceğiz? Arsa sahibinin hiçbir vergi mükellefiyetleri yok. Ödediğimiz arsa bedelini nasıl muhasebe kayıtlarımıza alacağız?

Soru : Şirket aktifinde kayıtlı Barter yoluyla alınmış % 1 KDV’li, kat mülkiyeti, 150 m2’yi geçmeyen daire satışlarında (2 yıl dolmadan) KDV oranının ne olması gerekiyor?

Soru : Sigorta acenteliği yapan limited şirket, işe aldığı personelin şahsına ait aracı da kira sözleşmesi yaparak kiralayabilir mi? KDV mükellefiyeti olmayan bu şirkette 2 No.lu KDV beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla KDV söz konusu olur mu?

Soru : 1985 yılında edindiğim bir arsa ile ilgili emlak bildiriminde bulunmadığımdan dolayı ilgili belediyeye bildirimde bulunacağım. İlgili belediyenin bana keseceği cezalar nelerdir? 2002 ve 2006 genel beyan dönemleri ile ilgili ceza kesilecek mi?

Soru : Kat karşılığı yapılan dört blok konut, üç blok işyeri olan inşaatımızın üç yıl içerisinde bitecek. İşyeri olanlardan bir kısmı satılıp bir yıl sonra (kısmi iskan alınıp) teslim edilecek. Bu işyeri satışları ile ilgili gelir veya kurumlar vergisi yükümlülükleri ne zaman yerine getirilecek?

Soru : Fabrikamızda mevcut bir enjeksiyon makinesinin 2009 yılında satış nedeniyle 14.750 TL kar ortaya çıktı. Yenileme fonu ayırdık. 2010 yılında aynı fonksiyonu ifa eden bir enjeksiyon makinesi, 11.250 TL bedelle satın aldık. Yenileme fonu ile ilgili olarak yapmamız gereken işlemler nelerdir?

Soru : Bir alacak davası nedeniyle elde ettiğimiz faiz geliri bakımında KDV dahil değerlendirmesi mi yapmalıyız? KDV uygulaması hakkında bilgi verebilir misiniz?

Soru : Şirketimiz bir İtalyan firması ile ortaklık kurarak….. ülkesinde inşaat yapmayı planlamaktadır. Ortaklığını Türkiye’de ya da yurtdışında kurulması durumlarına göre avantajlı olabilecek hususlar Vergi ve Şirketler hukuku bakımından belirtebilir misiniz?

Soru : Ev hanımıyım….. aracı kurumu vasıtasıyla borsada hisse alıp sattım. Yıllık kazancımla ilgili olarak hiçbir şey yapmam gerekmediği söylendi. Ancak iki ay önce vergi dairesinden arandım. Benim hisse senedi alıp satmadığım,hisse senedi kupan satış kazancı elde ettiğim söylendi. Kazancı elde ettiğim söylendi. Adıma tebligat da yapılmış ve itiraz sürelerim geçmiş. Bu bilgi üzerine …aracı kurumla tekrar görüştüm. Kazancımın alım-satım kazancı olduğu vergi alınmaması gerektiğini belirtiler. Bu konuda ne yapmam gerektiği konusunda bilgi ihtiyacım bulunmaktadır.

Soru :  Yurtdışı turizm büroları ile bağlantılı olarak çalışmakta olan bir firmayız. Gelirimizin önemli bir kısmı komisyon gelirlerinden oluşmaktadır. Yurtdışında alacaklı olduğumuz bir firma iflas etti. Tahsilat kabiliyetimizi kaybettik. Türkiye’de gider yazabilir miyiz?

Soru : İki ortaklı bir limited şirketiyiz. Şirketimizde gıda maddesi üretimi yapıyoruz. Bunun yanında şirkette mevcut otobüs ve minibüsle de serbest işletmeciliği yapmaktayız. Ortağımızla anlaşmazlığa düştük ve işlerimizi ayırmak istiyoruz. Hukuken izlenmesi gereken yollar hakkında bilgi ihtiyacımız bulunmaktadır.

Soru : Yatırımlarını henüz tamamlayan üç yıllık bir üretim şirketiyiz. Şirketimizin üretim bölümünde ürün iliştirme amaçlı harcamalar gerçekleştiriyoruz. Araştırma, geliştirme harcamaları ile ilgili olarak yararlanabileceğimiz teşvikler ve yapmamız gereken işlemler nelerdir?

Soru : Birisi üretici diğeri pazarlama faaliyeti gerçekleştiren iki şirketimiz bulunmaktadır. Ortaklık payları farklı olmakla birlikte ortakları aynı kişilerdir. Şirketlerin kendi aralarında ticari ilişkileri olduğu gibi birbirleri ve ortakları ile ticari olmayan para alışverişleri de bulunmaktadır. Şirket bünyesinde yapmış bulunduğumuz transfer fiyatlandırması çalışmalarının ve kayıtlarımızın gözden geçirilmesi ihtiyacımız bulunmaktadır.

Soru :  Şirketimizin 2009 yılında tedbiren varlık barışından yararlanarak beyanda bulundu. Ve sürelerinde vergisini ödedi. Bihare 2007 yılı hesaplarımızın incelenmesi sonucunda bulunan matrah farkı bu beyanımızdan mahsup edildikten sonra adımıza 22.000 TL Kurumlar Vergisi tarh edildi. Ve cezası kesildi. Yaptığımız itiraz sonucunda davayı kazandık. Vergi ve ceza ortadan kaldırıldı. Ancak bu işlemle ilgili dava sürerken 2006 yılı hesaplarımıza ilişkin olarak yapılan bir incelemede de 25.000 TL’lık vergi hesaplandı. Daha önce mahsup edildiği gerekçesi ile varlık barışı beyannamesinde beyan ettiğimiz tutar mahsup edilmedi. Yapabileceğimiz başvurular ve hukuki işlemlerle ilgili olarak bilgi ihtiyacımız bulunmaktadır.

Soru : Eylül 2010 ayına ait Ba formunu doldurup verdikten sonra 9.350,-TL tutarında bir alışımızla ilgili olarak satıcının Bs formu ile bildirimde bulunmadığını öğrendik. Yapmamız gereken bir işlem var mıdır?

Soru : Evimi aynı zamanda ofis olarak kullanıyorum.İnternet üzerinden icaret yapıyorum.Eve ait elektrik,telefon,doğalgaz ve su faturalarını gider yazabilir miyim?